La dida del infant

De Wikitrad
Aller à : navigation, rechercher
Informations diverses

Paroles : Anonyme
Musique : Traditionnel
Interprètes : Xalupa, UC, Arnau Obiols, Marta Cadena Garcia, Belda & Sanjosex, Belda & Sanjosex, Mireia Latorre
Origine : Catalogne
Danse :
Mp3 : Xalupa

Paroles

Partition de La dida del infant dans le tome I des Cansons de la terra par Francesch Pelay Briz, page 85

Lo bon rey se 'n va à cassar
Lo bon rey y la regina,
no 's queda ningù al palau
Sino l'infant y la dida

L'infant ne vol dormir
Ni ab bressol ni ab cadira,
Ni tampoch ab un pom d'or
Que la dida li tenia.
 
La dida feya un gran foch
Per veure si dormiria ;
ab l'ardoreta del foch
La dida s'es adormida.

Quan la dida s' despertà
Trobà l'infant cendra viva ;
La dida ne fa un gran crit
Valgam la Verge Maria !

Que si Vos no m'ajudéu,
de tothom seré aborrida.
de comptes y de barons
y gent d'alta gerarquia.

Verge, si'm tornéu l'infant
Corona de or vos faria
Y à vostre fill precios
Corona de plata fina.

Ja surt lo criat del rey :
« Que ’n teniu la meva dida ? »
« He perdut lo pomet dor,
La prenda que mes valia. »

« Dida, véus aqui diners,
Compréune un à la botiga. »
« Com lo pom que jo he perdut
No ’n venen à las botigas. »

« Dida, véus aqui diners,
Compréune à la argentaria ;
Y si alli no ’n venen d'or,
Compréune de plata fina. »

Quan ella es a mig carrer
Troba la Verge Maria :
« Verge, si ’m torneu infant
Corona d’or vos faria,
Y al vostre fill precios
Corona de plata fina. »

« Tornéusen prompte al palau ;
No estigau tan afligida ;
Alli trobaréu infant
Que tot sol ne fa joguinas. »

Se’n torna dintra 'l palau,
Troba al rey ab la regina.
« Hont teniu, dida, l'infant
Que ’l rey véure lo volia ? »

« Posadet dins del bressol
Jo l’hi deixat que dormia. »
Estant en eixas rahons
L’infant sent plorar la dida.

Ja s’en puja escala amunt
Ab una gran alegria ;
Se me ’l veu dins del bressol
Dins del bressol fent joguinas.
Valgam la Mare de Deu,
Valgam la Verge Maria !

Références

Rapporté par Manuel Milá y Fontanals dans Romancerillo catalán, canciones tradicionales en 1896, Chanson 33, page 39 (Lire en ligne) ou par Francesch Pelay Briz dans le tome I des Cansons de la terra, page 85 (Lire en ligne).

Chant parXalupa sur l'album Un Sordo S'ho Escoltava en 2010 (Youtube), par UC sur l'album Camins de Migjorn en 1998 (Youtube), par Arnau Obiols sur ll'album Tost en 2019 (Youtube), par Marta Cadena Garcia sur l'album Traditional Catalan Songs for Voice, Lutes and Viols en 2019 (Youtube), par Belda & Sanjosex sur l'album Càntut en 2016 (Youtube), par Mireia Latorre sur l'album The Voice of Catalonia en 2021 (Youtube) par le Cor Sant Esteve de Vila-seca sur l'album Quan el Sol se'n va a Dormir: Cançons de Bressol en 2009 (Youtube)

Coirault : 08307 La nourrice et l'enfant du roi Laforte : I, A-08 Le nourrisson brûlé